In memoriam: Ruud Kuipers
   
Op 21 december 2007 overleed Ruud Kuipers.

Middels Hififorum.nl kwam ik in contact met Ruud. We spraken elkaar veelvuldig en hij was het die mijn sluimerende orgelmanie wist te prikkelen en nieuw leven inblies d.m.v. cd-tjes, linkjes en zn enthousiaste verhalen. Diverse malen mochten we elkaar ontmoeten, al dan niet in het bijzijn van zijn vrouw Jos, hetgeen altijd gezellig was.  De boodschap van zijn overlijden sloeg dan ook in als een bom.
Tot op de dag van vandaag wordt hij intens gemist!

 Onderstaand treft u het bericht dat ik geplaatst heb op de diverse hangplekken, waar Ruud zo vaak te vinden was.

   
Afgelopen vrijdagmiddag is in het bijzijn van zijn vrouw medeforummer Ruud15 overleden. 
Hij mocht slechts tweenvijftig jaar worden.

Een paar weken geleden werd bij Ruud een ziekte geconstateerd, die overigens niet operabel was, maar werden wel behandelingen gestart.
Ruud wist vanaf dat moment dat hij niet oud zou worden, maar toonde zich sterk, zoals we dat van 'm gewend waren.
Helaas kwam het afscheid veel eerder dan iedereen verwacht had.

 

The Lost Chord, gespeeld door Ruud15 op zijn hometrainer, zoals hij zijn Johannusorgel altijd noemde
(13 oktober 2006).


We verliezen in Ruud een bijzonder sympathiek, betrokken en gedreven mens, een organist in hart en nieren en een groot bewonderaar van Bach.

A.s. vrijdag vindt er een dienst plaats, waarna Ruud in besloten kring begraven zal worden.
Aansluitend is er gelegenheid zijn teerbeminde Jos te condoleren.
We wensen haar alle sterkte toe dit verlies te dragen.

   
De uitvaartdienst:
   
Binnen de muren van de voormalige St. Martinus Kerk, tegenwoordig beter bekend als Oude Kerk te Voorburg, namen we op 28 december  afscheid van Ruud.  Op 15 december j.l. had hij zelf voorganger en organist benaderd om hun medewerking te vragen bij zijn uitvaart.
   
   
Het programma had hij hen eveneens toegestuurd, zonder begeleidend schrijven.  Wat hij er mee bedoelde, ondanks dat de woorden wel redelijk voor zich spreken, vermeldde hij er niet bij.
Wel was duidelijk te zien dat Ruud ook nu veel van zichzelf liet zien.  Naast de stukken van Bach gaf hij aan dat hij niet in n kerkelijk hokje te plaatsen was.  Dat liet hij m.i. zien door naast psalmen ook andere bundels (Liedboek voor de kerken en de Bundel van Joh. de Heer) te gebruiken.  Dit was ook terug te vinden in de schriftlezingen (Oude en Nieuwe Testament) en zo was en stond hij immers ook in het leven. 
 Absoluut geen hardliner, terwijl hij wel in Scheveningen bij een behoudende gemeente ging spelen, omdat hij organist in hart en nieren was. 
Later werd dit weer beloond toen juist hij en niet de vaste organist benaderd werd om de meer speelse jeugddiensten te begeleiden.
Zoiets vond hij prachtig en de laatste tijd speelde hij op veel plekken.  Hij vond 't heerlijk dat hij ze voor het uitkiezen had.

Na de zegen zijn we als belangstellenden langs de kist gegaan.
Tot slot hebben we een erehaag gevormd, waardoor Ruud naar buiten is gedragen.
Aansluitend heeft de ter aarde bestelling in besloten kring plaatsgevonden.

 
 
   
  www.hififreak.nl